دبیر اجرایی کنگره

دکتر روانبخش اسماعیلی

اعضای کمیته اجرایی( به ترتیب حروف الفبا)

فاطمه آهنگر کانی

شیدااله آهنگری

ولی اله احمدی

جواد اکبرزاده
سارا اسدپور

مجید بخشایش

حسین خراسانی

اسماعیل ذکریایی

محمد شیرزاد

مجتبی شیروانی

سیده باجی صالحی

سیما عباسی

مصطفی عطایی

تقی غلامی

سامره فلاح پور

سید محمود کاظم نژاد

حسین مختار پور

رویا یزدانی

 
English فارسی