ضمن عرض تشکر از محققین محترم که مقالات آنها به صورت پوستر پذیرفته شده است. پوستر را با ابعاد 100cm*90 cm به صورت عمودی( portrait) تهیه نمایید.
دانلود نمونه فرمت فارسی پوستر

دانلود نمونه فرمت انگلیسی پوستر
 
English فارسی