آزاد


1-تکمیل فرم ثبت نام در سایت 2-شرکت کنندگانی که بصورت آزاد ( بدون ارایه مقاله) در کنگره شرکت خواهند کرد مبلغ 350000 ریال به شماره حساب 217843512008 نزد بانک ملی به نام دانشگاه علوم پزشکی مازندران واریز و اصل فیش پرداختی را هنگام حضور در کنگره ارائه نمایند. 3-شرکت کنندگان برای اخذ امتیاز آموزش مداوم پزشکی لازم است در سایت www.ircme.ir و با انتخاب شناسه برنامه 39115 ثبت نام نمایند 4-به کلیه شرکت کنندگان گواهی معتبر اعطا می شود.

با ارائه مقاله

1- تکمیل فرم ثبت نام در سایت 2- شرکت کنندگانی که مقاله آن ها به صورت سخنرانی پذیرفته شود از از کلیه هزینه های ثبت نام ، اسکان و پذیرایی و تخصیص امتیاز معاف می باشند.

2- شرکت کنندگانی که مقاله آن ها به صورت پوستر پذیرفته شده و متقاضی اختصاص امتیاز باز آموزی نمی باشند. این عزیزان جهت خدمات عمومی ارائه شده مبلغ 100000 ریال به شماره حساب 2178435122008 نزد بانک ملی به نام دانشگاه علوم پزشکی مازندران واریز نمایند.و اصل فیش واریزی را هنگام حضور در کنگره ارائه نمایند.

3- در صورتیکه شرکت کنندگان با ارائه پوستر متقاضی تخصیص امتیاز آموزش مداوم باشند، مبلغ 250000 ریال را به شماره حساب 2178435122008 نزد بانک ملی به نام دانشگاه علوم پزشکی مازندران واریز نمایند و این عزیزان باید در هر دو روز کنگره حضور فعال داشته باشند و اصل فیش واریزی را هنگام حضور در کنگره ارائه نمایند.

شرکت کنندگان برای اخذ امتیاز آموزش مداوم پزشکی لازم است در سایت www.ircme.ir و با انتخاب شناسه برنامه 39115 ثبت نام نمایند به کلیه شرکت کنندگان گواهی معتبر اعطا می شود.

جهت دریافت راهنمایی های لازم برای اسکان به صفحه اسکان در سایت مراجعه نمایید.

نحوه ارسال مقالات

1- برای ورود به سایت و ارسال مقالات از مرور گر Google Chrome یا Mozilla Firefox استفاده کنید

2- بعد از ثبت نام در سایت نام کاربری و رمز عبور به پست الکترونیکی شما ارسال می گردد. نام کاربری شما همان آدرس پست الکترونیکی وارد شده توسط شما هنگام ثبت نام می باشد.
3- برای ارسال مقالات وارد صفحه سایت شده در قسمت ورود به سیستم (سمت چپ صفحه)، آدرس ایمیل و رمز عبور خود را وارد نمایید.
4- بعد از ورود به صفحه شخصی خودتان منوی ارسال مقالات را انتخاب کرده و فیلد های مربوطه را پر نمایید.
5- در انتها فایل چکیده مقاله را آپلود نمایید.


 
English فارسی