اعضای کمیته علمی به ترتیب حروف الفبا

مهندس میثم ابراهیمی
کارشناس ارشد فناوری اطلاعات MIS


مهندس ارس اکبر نتاج
مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)

دکتر محمد هادی باقری
استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکتر محمد صادق رضایی
فوق تخصص عفونی اطفال
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر حسین ریاضی
مشاور وزیر و مسئول دفتر آمارو فناوری اطلاعات وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

دكتر اشكان سامي
دکتری فناوری آطلاعات
استاديار بخش كامپيوتر دانشگاه شیراز


دکتر جمشید شنبه زاده
دکتری هوش مصنوعی
استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

دکتر عبدالحسین صراف زاده
دكتري کامپیوتر، هوش مصنوعی دانشگاه ولونگنگ استرالیا
استاد دانشگاه نیوزیلندMassey
دکتر سید علی اکبر صفوی
فوق دکتری مهندسی سیستم­ها و کنترل از دانشگاه سیدنی استرالیا
دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز
دکتر قاسم عابدی سماکوش
دکتری مدیریت خدمات بهداشتی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دکتر محمد مهدی عبادزاده
دانشیار دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر


مهندس رضا عباس زاده
مهندس کامپیوتر (نرم افزار)


دکتر احمد عبداله زاده بارفروش
دکتری علوم کامپیوتر
استاد دانشگاه و مدیر گروه دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکترعمادالدین فاطمی زاده
دکتری مهندسی برق
استادیار دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتی شریف


مهندس فرشته مطلبی سراجی
کارشناس ارشد MBA


دکتر محمد مهدی ناصحی
متخصص اطفال
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 
English فارسی