در خلال برگزاری کنگره، کارگاه های زیر برای شرکت کنندگان بر گزار ميشود.
ليست این كارگاهها به شرح زير است
:

ردیف نام کارگاه نام مدرس کارگاه هزینه گروه تاریخ زمان
1 امنیت اطلاعات مهندس مجید اسدپور ريال 2,000,000 1 27و28و29مهر 8:30- 18
2 آموزش مجازی دکتر سید علی اکبر صفوی ريال 1,500,000 1 28 مهر 8:30- 18
3 آشنایی با ساخت محتوای الکترونیکی مهندس خداشناس ريال 2,000,000 1 27و28و29مهر 8:30- 18
4 کالبد شکافی دیجیتال دکتر فرزاد جاهدی ريال800,000 1 28 مهر 8:30- 12:30
5 کالبد شکافی دیجیتال دکتر فرزاد جاهدی ريال 800,000 2 28 مهر 13:30- 17:30
6 ISMS مهندس حسين شاهيني تيران ريال 1,500,000 1 27مهر 8:30- 18
7 ISMS مهندس حسين شاهيني تيران ريال 1,500,000 2 29 مهر(مدیران) 8:30- 18
8 GIS دکتر اشکان سامی ريال 1,500,000 1 28مهر 8:30- 18
9 GIS دکتر اشکان سامی ريال 1,500,000 2 27 مهر(مدیران) 8:30- 18
10 Pacs دکتر علیرضا شکیبافرد- دکتر زهره عظیمی فر ريال 1,500,000 1 27مهر 8:30- 18
11 pacs دکتر علیرضا شکیبافرد- دکتر زهره عظیمی فر ريال 1,500,000 2 28 مهر(مدیران 8:30- 18
12 Endnote دکتر پیام کبیری ريال 800,000 1 28مهر 13:30- 17:30
13 Endnote دکتر پیام کبیری ريال 800,000 2 28مهر 13:30- 17:30
14 فیلمبرداری دیجیتال آقای مسعود عظیم زاده ريال 2,000,000 1 27و28و29مهر 8:30- 18


 
English فارسی