از افراد علاقه مند به شرکت در غرفه تقاضا می شود با شماره تلفن 01513261249 آقای عطایی تماس حاصل فرمایند.
 
English فارسی