زمانهای کلیدی کنگره:

مهلت ارسال مقالات 1/5/1390
داوری مقالات 15/6/1390
اعلام نتايج پذيرش مقالات 19/6/1390
شروع کنگره 27 تا 29 مهر ماه 1390
دومین همایش سراسری مدیران فناوری اطلاعات دانشگاه های علوم پزشکی کشور 28 مهرماه 1390
 
English فارسی