قابل توجه ثبت نامی های کنگره و کارگاهها

به اطلاع کلیه افرادی که قصد شرکت در کنگره و کارگاهها را دارند میرساند ثبت نام در کنگره و کارگاهها تا زمان پرداخت وجه و فکس فیش واریزی به دبیرخانه کنگره نهایی تلقی نمی شود،ضمنا آخرین مهلت جهت ثبت نام حداکثر تا تاریخ 15/7/90 می باشد.
و از کلیه عزیزانی که قبلا در کنگره ثبت نام کرده اند تقاضا می شود پس از ثبت فیش واریزی طبق شماره حسابهای اعلام شده و ارسال آن به دبیرخانه کنگره، ثبت نام خود را نهایی کنند.

دبیرخانه اولین کنگره فناوری اطلاعات در سلامتEnglish فارسی