محورهای کنگره:
 • محتوای الکترونیکی
 • سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS)
 • آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی
 • مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)
 • پزشکی از راه دور Telemedicine
 • دورکاری Teleworking
 • خدمات الکترونیک E- Services
 • سلامت الکترونیکE- Health
 • سیستم اطلاعات بیمارستانی HIS
Embedded Device ها در سیستم های HIS
 • امنیت شبکه Network Security
 • PACS
 • هوش مصنوعی در سلامت
منطق فازی
سیستم های خبره
الگوریتم های ژنتیک
شبکه های عصبی
پردازش تصویر
 • GIS در سلامت
 • مدیریت انتقال داده در پروژه های پزشکی
 • سیستم های سیار
 
English فارسی