شرایط ثبت نام:

از متقاضیان محترم جهت شرکت در کنگره تقاضا می شود مبالغ تعیین شده در جدول زیر را مطابق شماره حساب های اعلام شده در همان جدول ، واریز نموده و فیشهای واریزی آن را به شماره 2255647 -0151فاکس نمایید.

دریافت فرم ثبت نام

نام رشته
امتیاز
هزینه
کنگره (حساب سیبا بانک ملی)
آزاد (به ازای هر روز)
80٫000
2178435122008
دانشجویی (به ازای هر روز)
40٫000
2178435122008
پزشکان عمومی
12
240٫000
2178435122008
پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده
12
240٫000
2178435122008
متخصص رادیولوژی
12
360٫000
2178435122008
متخصص جراحی عمومی
12
360٫000
2178435122008
دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی
6
360٫000
2178435122008
متخصص علوم آزمایشگاهی
6
360٫000
2178435122008
کارشناس داروسازی
12
240٫000
2178435122008
کارشناس پرستاری
12
240٫000
2178435122008

  • کلیه مشمولین آموزش مداوم باید برای دریافت گواهینامه شرکت در اولین کنگره فناوری اطلاعات در سلامت به سامانه یکپارچه آموزش مداوم پزشکی کشور به آدرس http://mazandaran.ircme.ir مراجعه و ثبت نام نمایند.
  • ثبت نام در کارگاه Endnote برای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به صورت رایگان می باشد.
  • هزینه شرکت در کنگره و یک کارگاه ( بجز کارگاه امنیت شبکه و تصویر برداری دیجیتال) برای روسای دانشگاه ها و مدیران IT دانشگاه هارایگان می باشد .
  • شرکت در کنگره برای دانشجویان شامل 50% تخفیف می باشد.
  • برای ارائه دهندگان مقالات و سخنرانان هزینه ثبت نام در کنگره رایگان می باشد. بجز مشمولین آموزش مداوم که باید در سایت www.mazandaran.ircme.irثبت نام نمایند.
  • ثبت نام گروهی بیش از 3 نفر مشمول 20 درصد تخفیف خواهد بود.
  • کلیه متقاضیان شرکت در هر یک از کارگاههای امنیت اطلاعات، ISMS ، Pacs و آشنایی با ساخت محتوای الکترونیکی داشتن لپ تاپ الزامی می باشد.

هزینه ثبت‌نام در کارگاهها:
از متقاضیان محترم جهت شرکت در کارگاهها تقاضا می شود مبالغ تعیین شده در جدول زیر را به حساب سیبای بانک ملی به شماره 2178435122008واریز کرده و سپس فیشهای واریزی را پس از ثبت در هنگام ثبت نام به شماره 2255647 -0151 فاکس نمایید.

* از مشمولین آموزش مداوم تقاضا میشود جهت شرکت در کارگاهها از طریق سایت آموزش مداوم اقدام به ثبت نام فرمایند.* هزینه ثبت نام آزاد در کنگره به ازای هر روز 80,000 ریال می باشد.

 
English فارسی